Vi må hermed meddele,  at vi har leveret sesamfrø hvor der er konstateret for høj ethylenoxid koncentration. Fødevaren er derfor vurderet som værende farlig jf. fødevareforordningens artikel 14.

Vi tilbagekalder følgende batchnumre:

Mht. dato: 17.01.22

Mht. dato: 12.02.22

Mht. dato: 05.05.22

Produktet er solgt i grønne 700g poser med EAN nr. 5706920118546

Hvis i stadig besidder noget fra dette parti, skal det returneres eller destrueres.

Spørgsmål kan rettes direkte til fødevarestyrelsen, og mere info kan læses her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Tilbagekaldte%20f%C3%B8devarer%202020/Pesticidrester-i-sesamfr%C3%B8.aspx