Grillbutikkens politik vedr. kunders og

Samarbejdspartneres persondata

 

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Grillbutikken.dk behandler

persondata og cookies. Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar

fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, og købshistorik.  

En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Grillbutikken.dk´s hjemmeside. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er. 

 

Hvilke persondata modtager Grillbutikken.dk

Grillbutikken.dk registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig,

Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninge. Ved salg får vi oplysning om købs/salgshistorik.

Når du færdes på Grillbutikken.dk indsamles oplysninger om din IP-adresse,

din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.

Ønsker du ikke at Grillbutikken.dk behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer

eller ydelser hos os.

 

Hvad bruges personoplysningerne til?

Grillbutikken.dk bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a.

kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.

Grillbutikken.dk behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde

vore forpligtelser overfor dig som vores kunde og kontraktpart.

 

Hvem videregiver Grillbutikken.dk personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Grillbutikken.dk som led i en handel, bruger

vi til at gennemføre handlen med dig, og vi videregiver ikke dine oplysninger til nogen, medmindre det er en del af aftalen med dig. Eksempelvis, hvis du i forbindelse med et varekøb hos os får en garanti fra producenten med i købet af en vare, vil oplysning om dit navn, adresse og dit køb tilgå vareproducenten, der anvender oplysningerne til at oprette garantien hos sig. Hvis du senere ønsker at gøre brug af garantien, vil det typisk medføre at

relevante dele af dine kontaktdetaljer, samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen

bliver overført til producenten af den vare, garantien angår.

Vores data opbevares og beskyttes i en krypteret database, og videregives ikke, Dine persondata sælges aldrig til tredjemand.

 

Hvordan beskyttes dine data?

Grillbutikken.dk er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data.

Grillbutikken.dk træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at data ikke fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab,

misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi

ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år

efter dit sidste køb, da vi Iht. Loven skal have kopi af fakturaer liggende i mindst 5 år.

 

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du

Grillbutikken.dk´s  brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.

Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data

samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange

forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet,

hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til Grillbutikken.dk´s behandling af dine data eller af vores hjemmesides

brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Grillbutikken.dk per

telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til Grillbutikken.dk at klage over virksomhedens behandling

af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Hvis du ønsker at få slettet din data, så send os en mail på info@grillbutikken.dk / If you want to delete your user datas, write to info@grillbutikken.dk